Pistolhall

Vanligt traditionellt skytte på tavla – perfekt för dig som vill träna precisionsskytte inomhus under årets samtliga månader. Hallen är 375 kvm och 25 m lång så du kan även välja att göra en dynamisk bana där du skjuter i olika sekvenser.

Pistolhall 2665- Marcus, närbild
Pistolhall 2647- Överblick av hallen
Pistolhall- Måltavlor

Vem får skjuta?

För att boka pistolhallen skall du vara egen pistolägare, alternativt vara medlem i Apelsäter Sportskytte. Är du medlem i klubben kan du låna vapen för att prova på att skjuta ihop med en handledare.


Boka nu